FJALË

Fjalor Shqip

FJALËPAKË mb.

1. Që flet pak, që nuk e zgjat bisedën; fjalëkursyer; kund. fjalëshumë. Fjalëpakë e punë shumë. Është fjalëpakë.

2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →