FJALË

Fjalor Shqip

FJALËPRERË mb.

  1. Që është i vendosur për atë që thotë; që i ka fjalët të pakta, të qarta e të prera, që nuk e zgjat; fjalëshkurtër. Është fjalëprerë.