FJALË

Fjalor Shqip

FJALËRËNDË mb.

Që e ka zakon të përdorë fjalë të rënda e fyese, që shprehet me fjalë të rënda e të vrazhda; i panjerëzishëm. Me mirë memec se fjalërëndë. fj.u.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →