FJALË

Fjalor Shqip

FJALËSHKURTËR mb.

  1. Që i ka fjalët të pakta, që flet shkurt e qartë, që nuk e zgjat bisedën; fjalëprerë.