FJALË

Fjalor Shqip

FJALËSHKURTËR mb.

  1. Që i ka fjalët të pakta, që flet shkurt e qartë, që nuk e zgjat bisedën; fjalëprerë.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →