FJALË

Fjalor Shqip

FJALËSHTRUAR mb.

1. Që bisedon shtruar e qetë me të tjerët, që flet shtruar e në mënyrë të matur. Fjalështruar e gojëmjaltë.

2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit. Fjalështruari - punëmbaruari. fj. u.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →