FJALË

Fjalor Shqip

FJALËSHUMË mb.

1. Që flet shumë, që s'i pushon goja, llafazan; kund. fjalëpakë.

2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit. Fjalëshumi - punëlumi. fj. u. kush flet shumë, punon pak e keq.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →