FJALË

Fjalor Shqip

FJALËVRAZHDË mb.

Që e ka zakon të shprehet me fjalë të rënda e të vrazhda; fjalashpër, fjalërëndë.