FJALË

Fjalor Shqip

FJALËZJARRTË mb. poet.

Që flet me shpirt e tërë zjarr për një çështje, që të ndez zemrën e të frymëzon me fjalët e tij plot ndjenja e mendime fisnike. Komisarët fjalëzjarrtë.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →