FJALË

Fjalor Shqip

FJALËZJARRTË mb. poet.

Që flet me shpirt e tërë zjarr për një çështje, që të ndez zemrën e të frymëzon me fjalët e tij plot ndjenja e mendime fisnike. Komisarët fjalëzjarrtë.