FJALË

Fjalor Shqip

FORMAL mb.

  1. Që ka të bëjë me formën e diçkaje, që i përket formës, i formës. Analizë formale. Nga pikëpamja formale.
  2. Që është sa për formë, që bëhet sa për t'u dukur; që mbështetet vetëm te forma dhe nuk e merr parasysh përmbajtjen. Punë (kërkesë) formale. Qëndrim formal. Ka karakter formal.
  3. I njohur zyrtarisht; i ligjëruar. Tregu formal.