FJALË

Fjalor Shqip

GJ.

  • 1. Një nga bashkëtingëlloret e gjuhës shqipe dhe shkronja e njëmbëdhjetë e alfabetit të saj, që shënon këtë bashkëtingëllore. Bashkëtingëllorja gj. Tingulli gj. Shkronja gj.
  • 2. si em. f. Bashkëtingëllorja dhe shkronja gj. Gj-ja e madhe (e vogël). Gj-ja e shtypit (e dorës). Gj-ja nistore.