FJALË

Fjalor Shqip

GJAKËSI f.

  • 1. vjet. Armiqësi ndërmjet familjeve a fiseve të ndryshme sipas zakonit të hakmarrjes; vrasja që bëhej sipas këtij zakoni. Ra në gjakësi.
  • 2. Gjakderdhje, vrasje. Bënë gjakësi.
  • 3. Lidhje gjaku, farefisni. Kanë gjakësi.