FJALË

Fjalor Shqip

GJALLËSI f.

  • 1. shin GJALLËRI,~A 4.
  • 2. përmb. Tërësia e qenieve të gjalla.