FJALË

Fjalor Shqip

U përcollët këtu prej fjalës: gjallese.

GJALLESË f.

  • 1. Qenie e gjallë që lëviz, gjë e gjallë, kafshë. Gjallesat e natyrës. Gjallesat e tokës (e detit).
  • 2. Të qenët gjallë; të jetuarit, jetesë, jetë. Ku ka gjallesë, ka edhe shpresë. fj. u.