FJALË

Fjalor Shqip

GJANI f.

  • Largësia midis pikës më të tejme që arrin një trup gjatë luhatjes dhe pikës kur ai qëndron në qetësi, hapi i lëkundjes. Gjania e lëkundjes.