FJALË

Fjalor Shqip

GJEDHE f.

  1. Diçka që merret a mbahet si shembull për të bërë një tjetër të ngjashme me të; trajta e diçkaje që merret si shembull për të ndërtuar a për të formuar të tjera si ajo; model; tip. Gjedhe të reja. Gjedhe fjalish. Marr një gjedhe.
  2. Mostër e një lënde, e një cohe, e një malli etj.