FJALË

Fjalor Shqip

GJEODEZIK mb.

  • Që ka të bëjë me gjeodezinë; që merret me gjeodezi.