FJALË

Fjalor Shqip

GJEOMETRI f.

  • 1. Degë e matematikës që studion format e marrëdhëniet e trupave në hapësirë (vijat, sipërfaqet, vëllimin). Vetitë e tyre dhe mënyrat e matjes së tyre. Gjeometri analitike degë e gjeometrisë që studion shndërrimet gjeometrike të figurave me anë të algjebrës dhe të analizës. Gjeometri përshkruese. Gjeometri plane (rrafshore) planimetri. Gjeometri në hapësirë stereometri. Gjeometri e thjeshtë (elementare). Figurat e gjeometrisë.
  • 2. Lëndë mësimore, që jep njohuritë e nevojshme të kësaj shkence në shkollë; bised. teksti që përmban këto njohuri. Mësuesi i gjeometrisë.
  • 3. Trajta e ndërtimit të diçkaje si sipërfaqe ose si vëllim në hapësirë. Gjeometria e qytetit (e rrugëve).