FJALË

Fjalor Shqip

GOJËTERS m.

1. Ai që flet gjithnjë mbrapsht, ai që për çdo gjë shpreh mosbesim, dyshim e që ndjell prapësi e të keqe. Nuk foli një herë mirë gojëtersi.

2. Përd. mb. sipas kuptimit të emrit.