FJALË

Fjalor Shqip

GOJËTHARË mb.

1. Gojëthatë.

2. përd. em. mallk. Ai që iu thaftë goja.