FJALË

Fjalor Shqip

HAPE f. bised.

  • 1. Sipërfaqja e diçkaje. Hapeja e pusit.
  • 2. fig. Bollëk, begati. Është rritur në hape.

HAPE m.

  • Bar në trajtën e një kokrre, që merret nga goja. Hape e hidhur. Hape të verdha. Hape për gjumë. Piu një hape.