FJALË

Fjalor Shqip

HAREM m.

  1. Banesa e veçantë e grave dhe e robëreshave të përfaqësuesve të shtresës së pasur myslimane (në vendet islamike). Gratë e haremit.
  2. përmb. Gratë dhe robëreshat e myslimanëve të pasur, që rrinë në një banesë të veçantë. Haremi i sulltanit (i pashait). Merrte haremin me vete.