FJALË

Fjalor Shqip

HOLLA f. vet.

  1. Para; para në njësi të vogla, të shkoqura. Pagoi të hollat. Derdhi (tërhoqi) të hollat. E bleu me të holla (me të holla në dorë). A ke të holla? Ia ktheu në të holla.
  2. Veshjet e brendshme (këmisha e të mbathurat); veshjet e lehta që mbahen në kohën e vapës. Rri (fle) në të holla. Në verë veshin të hollat.
  3. Majat e degëve të thata, shkarpa shumë të holla; që përdoren për të ndezur zjarrin ose për të bërë flakë. Flakë me të holla. Mblodhi të holla.
  4. krahin.lashtat. Mblodhën të hollat.
  5. edhe nj. vjet. Imtë. Në çdo të hollë.

* I bëri të hollat (paratë) rrush e kumbulla shih te RRUSH.