FJALË

Fjalor Shqip

KAH m.

  • Drejtim. Kahu i rrotullimit (i lëvizjes, i forcës). Me kahe të kundërta