FJALË

Fjalor Shqip

KATALIZATOR m.

  • 1. kim. Lëndë që përdoret për të shpejtuar, për të ngadalësuar ose për të ndryshuar rrjedhën e një reaksioni kimik, por që vetë nuk pëson asnjë ndryshim. Përdorimi i katalizatorëve. Vetitë e katalizatorit.
  • 2. fig. Nxitës i një veprimi a i një veprimtarie, përçues i një qëllimi a pikësynimi. U bë katalizator.