FJALË

Fjalor Shqip

LËVDUAR mb.

  • 1. Që lavdërohet prej të tjerëve; i lavdërueshëm. Njeri i lëvduar.
  • 2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit. I duruari, i lëvduari. fj. u.