FJALË

Fjalor Shqip

LAB m.

  • Banor vendës nga Labëria ose ai që e ka prejardhjen nga Labëria.

LAB mb.

  • Që lidhet me Labërinë ose me labët, që është karakteristik për Labërinë ose për labët, i Labërisë ose i labëve; që është krijuar nga labët. Grua labe. Bari lab. Trimëria labe. Këngë (valle) labe. E folmja labe.