FJALË

Fjalor Shqip

LAVDËRUAR mb.

  • 1. Që lavdërohet prej të tjerëve, që ka marrë lavdërime.
  • 2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit. I duruari, i lavdëruari. fj. u.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →