FJALË

Fjalor Shqip

LAVDËRUESHËM mb.

  1. Që është për t'u lavdëruar, që meriton të lavdërohet. Punë (sjellje) e lavdërueshme. Përpjekje (arritje, përparime) të lavdërueshme. Në mënyrë të lavdërueshme.