FJALË

Fjalor Shqip

LIGJËRIMOR mb. gjuh.

  • Që ka të bëjë me ligjërimin, i ligjërimit. Kumtimi ligjërimor.