FJALË

Fjalor Shqip

LIGJËSORI f.

  • Të qenët e diçkaje dhe zhvillimi a ndryshimi i saj sipas ligjeve objektive; të qenët i kushtëzuar nga ligjet objektive; lidhje e brendshme thelbësore dhe e domosdoshme te dukuritë e natyrës e të shoqërisë, lidhje shkaku e pasoje. Ligjësori objektive (e brendshme). Ligjësoritë e natyrës e të shoqërisë. Ligjësoritë e zhvillimit. Përcaktoj (zbuloj, nxjerr) ligjësoritë.