FJALË

Fjalor Shqip

LOJCAK mb.

  • 1. Që është i dhënë shumë pas lojës, që luan shumë. Djalë lojcak. Vajzë lojcake.
  • 2. Që kërcen e bredh shumë nga gëzimi, që nuk rri në një vend, po lëviz andej-këtej, i lëvizshëm, lodërtar. Fëmijë lojcak. Kec (këlysh) lojcak.
  • 3. fig. Që nuk e mban fjalën, që luan nga fjala; i pavendosur, i lëkundshëm. Njeri lojcak.
  • 4. fig. Bishtdredhur. Grua (vajzë) lojcake.
  • 5. Përd. em. sipas kuptimeve të mbiemrit.