FJALË

Fjalor Shqip

LUNDRIM m.

  • 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve LUNDROJ, LUNDROHET. Lundrimi me anije. Lundrimi nëpër det (nëpër lumë). Ishin në lundrim. Kaluan disa ditë në lundrim.
  • 2. Lloj i udhëtimit të njerëzve ose i mbartjes së sendeve, që bëhet me mjete lundruese; lloj i udhëtimit ose i mbartjes me mjete fluturuese, fluturim. Lundrimi detar (lumor). Lundrimi ajror.
  • 3. Rruga për të shkuar në një vend të largët me mjete lundruese ose fluturuese; koha sa zgjat kjo rrugë. Lundrim i këndshëm. Lundrimi i parë (i fundit). Lundrim i gjatë. Anije për lundrime të largëta. Gjatë (para, pas) lundrimit. Hartë lundrimi. Është marrë me lundrime.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →