FJALË

Fjalor Shqip

MEDIA f.

  1. Tërësia e mjeteve të informimit masiv (televizion, radio, gazeta, etj.); rrjeti i lajmeve nëpërmjet këtyre mjeteve; masmedia. Komunikatë për media.