FJALË

Fjalor Shqip

MISHMASH m.

  1. Rrëmujë e madhe ku s'e merr vesh i pari të dytin; përzierje gjërash pa rregull, çrregullim i plotë, rrëmujë. Një mishmash i madh (i vërtetë). Mishmash fjalësh. U bë një mishmash njerëzish (makinash).
  2. përd. ndajf. Lesh e li, rrëmujë. E bëri mishmash.
SHQIPFUL