FJALË

Fjalor Shqip

MOLIKË f.

  • Lloj pishe malore me trung të trashë e të lartë deri në tridhjetë metra, që ka hala të holla e të shkurtra të vendosura pesë e nga pesë dhe që u qëndron mirë sëmundjeve, dëmtuesve të ndryshëm, kohës së keqe etj.; arne. Dru molike.