FJALË

Fjalor Shqip

NDËRMARR kal.

  1. Marr përsipër të kryej diçka, ia hyj një pune, filloj diçka; bëj. Ndërmarr një punë. Ndërmarr një studim. Ndërmarr një udhëtim.