FJALË

Fjalor Shqip

NDËRMJETIM m.

  • Shprehje ose paraqitje e tërthortë e diçkaje nëpërmjet diçkaje tjetër; hallkë e ndërmjetme në zhvillimin e diçkaje.