FJALË

Fjalor Shqip

NDËRMJETUAR mb. libr.

  1. Që bëhet në mënyrë të tërthortë, që jepet nëpërmjet diçkaje tjetër, jo i drejtpërdrejtë; kund. i drejtpërdrejtë. Lidhje të ndërmjetuara. Në mënyrë të ndërmjetuar.