FJALË

Fjalor Shqip

NDËRTUES m.

  • 1. Ai që ndërton diçka; punëtor i ndërtimit. Ndërtuesit duarartë. Ndërtuesit e anijeve (e makinave). Puna e ndërtuesve.
  • 2. lart. Ai që merr pjesë në ndërtimin e diçkaje të rëndësishme e të madhe, ndërtimtar. Ndërtuesit e socializmit.


NDËRTUES mb.

  • Që shërben për të ndërtuar a për të përmirësuar diçka; kund. shkatërrues. Punë ndërtuese. Kritikë ndërtuese.