FJALË

Fjalor Shqip

NDËRVARET vetv. zakon. libr.

  • Varen nga njëri-tjetri, janë në varësi të ndërsjellë. Këto dy degë ndërvaren.