FJALË

Fjalor Shqip

NDERJE f.

  • 1. Veprimi dhe gjendja sipas kuptimeve të foljeve NDEJ, NDEHEM. Nderja e rrobave. Nderja e dorës (e këmbës). Nderje nervore. Nderja e të gjitha forcave.
  • 2. gjuh. Faza e parë e shqiptimit të një tingulli, gjatë së cilës organet e nyjëtimit tendosen në mënyrë të përshtatshme për të nxjerrë tingullin.