FJALË

Fjalor Shqip

NEOLOGJIZËM m.

  1. Fjalë ose shprehje që ka hyrë rishtazi në gjuhë për të shënuar një send a një dukuri të re dhe që ende ndihet si e tillë.