FJALË

Fjalor Shqip

NUMERIK mb.

  • 1. Që ka të bëjë me numrat, i numrave. Shkallë numerike. Varg numerik.
  • 2. Që shprehet me numra; që ka të bëjë me sasinë e diçkaje, sasior. Epërsi numerike. Vlera numerike. Shtimi numerik i bagëtive. Treguesit numerikë të planit.