FJALË

Fjalor Shqip

PËGËJ kal.

  • Ndyj, fëlliq, ndrag (edhe fig). E pëgënë ujin bagëtitë. E ka pëgërë foshnja.