FJALË

Fjalor Shqip

PËLQIM m.

  • 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve PËLQEJ, PËLQEHEM.
  • 2. Të qenit i një mendje për diçka, miratim, pranim. Me pëlqimin e kolektivit. Pa pëlqimin tim. Dha pëlqimin e vet. Dua pëlqimin tuaj.