FJALË

Fjalor Shqip

PËLQYESHËM mb.

  1. Që të kënaq kur e sheh, kur e dëgjon, kur e shijon etj., që të pëlqen, i këndshëm; që bëhet në përputhje me rregullat dhe normat e vendosura nga shoqëria, i hijshëm, që i pëlqehet. Ushqim i pëlqyeshëm. Sjellje e pëlqyeshme. S'është gjë e pëlqyeshme.