FJALË

Fjalor Shqip

PËRAFRIM m.

  • 1. Veprimi sipas kuptimit të foljes PËRAFROJ.
  • 2. mat. Afrimi te një numër, te një madhësi a te një sasi me anë të numrave ose të sasive më të vogla e më të thjeshta. Përafrim i njëpasnjëshëm. Përafrim mesatar.
  • 3. Përafërsi.