FJALË

Fjalor Shqip

PËRBALLIM m.

  • 1. Veprimi sipas kuptimeve te foljeve PËRBALLOJ, PËRBALLOHEM. Përballimi i vështirësive. Përballimi i sulmeve të armikut.
  • 2. Krahasim, përqasje, vënie ballë për ballë, ballafaqim. Përballimi i kopjes me origjinalin. Përballimi i dy epokave të ndryshme historike.