FJALË

Fjalor Shqip

PËRCËLLIM m.

  • Veprimi sipas kuptimeve të faljeve PËRCËLLOJ, PËRCËLLOHEM. Përcëllimi në zjarr (në flakë).