FJALË

Fjalor Shqip

PËRDËLLIM m.

  • 1. Dhembshuri, mëshirë. Nuk kërkonin përdëllim.
  • 2. Ngushëllim.